Ochrana osobních údajů - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR

Společnost Primocoffee s.r.o. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které jsou Správci předávány, jsou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví - dle Nařízení, čl.6. odst. 1 písm. b) a písm. c).

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní a jiné služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. V případě potřeby se můžete na Správce obrátit: elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo žádostí na korespondenční adresu: Primocoffee s.r.o., Na Vráž 161, 251 63 Strančice.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo od Vás potřebujeme znát jméno, adresu, email, telefonický kontakt a pro velkoobchodní transakce také IČ a DIČ.

Evidujeme Vaše obchodní transakce.

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP). Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout vydat zboží či proplatit peníze. Stejný postup je uplatňován v případě, že si jdete vyzvednout některý produkt v rámci služeb.

JAK MŮŽETE OVLIVNIT EXISTENCI TĚCHTO DAT?

Po přihlášení do eshopu www.primocoffee.cz můžete svoje osobní údaje editovat či mazat. Pokud jste u nás provedli jakýkoliv nákup, nelze smazat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo žádost na korespondenční adresu: Primocoffee s.r.o., Na Vráž 161, 251 63 Strančice.